Ako si vybrať bezpečnostné dvere

Sú vaše dvere naozaj bezpečnostné? Na čo dbať pri ich výbere, ktoré parametre sú dôležité a ako rozoznať kvalitné dvere od  tých nekvalitných?

Pri výbere dverí by sme mali dbať na nasledovné parametre

  • bezpečnostná trieda
  • protipožiarna ochrana
  • protihluková ochrana
  • systém osadenia bezpečnostnej zárubne
  • záručný a pozáručný servis
  • platné certifikáty
  • v neposlednej rade aj vizuálnu stránku
Spoľahlivé zabezpečenie domácnosti

Spoľahlivé zabezpečenie domácnosti

Bezpečnosť dverí závisí od ich konštrukcie, materiálu z ktorého sú vyrobené a od toho, či tvoria s bezpečnostnou zárubňou jeden celok. Na trhu je veľa dverí, ktoré sa predávajú ako bezpečnostné, avšak sú labilné, nevystužené a krídlo aj zárubňa dverí sú z tenkých materiálov.

Dvere si netreba vyberať podľa množstva bezpečnostných bodov. Tu neplatí, že čím viac výsuvných bodov, tým sú dvere bezpečnejšie. Dôležitá je konštrukcia krídla a zárubne, použité materiály, výplň dverí a ich vlastnosti, ako je tesnosť,  odhlučnenie, odolnosť voči ohňu a dymu.

Cena bezpečnostných dverí napovedá o ich kvalite

Tu platí, že lacné bezpečnostné dvere sú spravidla na úkor ich kvality. Len použité kvalitné materiály a technológie zaručia, že vaše bezpečnostné dvere budú spĺňať všetky dôležité parametre. Ak majú byť dvere namontované kvalitne a odborne, tu sa cena oklamať nedá. Naša firma zamestnáva kvalifikovaných pracovníkov a používa kvalitné materiály. 

Kvalitné bezpečnostné dvere spĺňajú nasledovné parametre

CERTIFIKÁTY - by mala mať každá spoločnosť, zaoberajúca sa výrobou a montážou bezpečnostných dverí. Certifikáty by mali byť platné a v jazyku krajiny, kde sa bezpečnostné dvere predávajú. Naša spoločnosť vlastní certifikáty od Národného bezpečnostného úradu na bezpečnostné kovanie, od Národného bezpečnostného úradu na bezpečnostnú triedu, Certifikát bezpečnostnej triedy odolnosti proti vlámaniu podľa STN P ENV 1627 na bezpečnostné dvere a na bezpečnostné kovanie, Certifikát Skúšobného laboratória autorizovaného Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR – Index zvukovej nepriezvučnosti. Sme vlastníkom LICENCIE na prevádzkovanie technickej služby vydaným Krajským riaditeľstvom policajného zboru v NR, a Certifikát zhody o požiarnej odolnosti, vydanou spoločnosťou FIRES.

BEZPEČNOSTNÁ ZÁRUBŇA - by mala tvoriť jeden „celok“ s bezpečnostnými dverami a jednoznačne by sa bezpečnostné dvere nemali montovať do pôvodnej zárubňu, aj keby bola zaliata. Pôvodná zárubňa jednoducho nie je konštrukčne stavaná na ťažké bezpečnostné dvere. Zárubňa musí byť riadne ukotvená, alebo riadne zaliata betónom. Zárubňa ako aj celé bezpečnostné dvere by mali byť namontované odborníkmi, mali by byť použité kvalitné materiály a na montáž by sa automaticky mala vzťahovať podľa zákona dvojročná záruka.

KVALITNÉ BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE A VLOŽKA - presvedčte sa, že aj bezpečnostné kovanie je certifikované, či už samostatne alebo spolu s dverami. Pokiaľ je certifikované samostatne, malo by byť o jednu bezpečnostnú triedu vyššie ako je bezpečnostná trieda dverí. Bezpečnostná cylindrická vložka by mala byť s ochranou proti odvŕtaniu telesa valca vložky. Vložka tvorí dôležitú súčasť bezpečnostných dverí a jej výber ovplyvňuje celkovú kvalitu zabezpečenia, preto je nutné venovať jej výberu dostatočnú pozornosť. Mali by byť odolné voči odvŕtaniu, proti vytrhnutiu bubienka, odolnosť proti odleptaniu, proti rozlomeniu, vyplanžetovaniu a odolné proti nelegálnej výrobe kľúčov.

SERVIS A ZÁRUKA - Predať a namontovať bezpečnostné dvere znamená zanechať po sebe svoju značku a niesť zodpovednosť. Bohužiaľ, musíme konštatovať, že na trhu je veľa predajcov bezpečnostných dverí, po ktorých sa do roka takpovediac zľahne zem. Zákazníci sa potom na neexistujúcich číslach domáhajú reklamácie, ale bohužiaľ s neexistujúcou firmou sa človek ťažko dohodne. Seriózny výrobca a predajca bezpečnostných dverí automaticky zabezpečuje záručný a pozáručný servis. Naša spoločnosť zabezpečuje aj 24/7 NON STOP servis vrátane víkendov a sviatkov, ktorý poskytuje pri zabuchnutí, poruche alebo strate kľúčov.

Investícia do zabezpečenia domova

Zlodej, páchateľ, vstupuje do objektu najčastejšie cez okno, nezabezpečené hlavné dvere, dvere z chodby, zadné dvere. Prvým opatrením na ochranu obydlia sú mechanické úpravy a zabezpečenie najrizikovejších miest objektov – okien a dverí. Medzi mechanické zábranné prostriedky klasickú ochranu patria najmä bezpečnostné uzamykacie systémy a bezpečnostné systémy dverí.
Výmenou starých dverí za nové chránite svojich najbližších aj svoj majetok. Bezpečnostné dvere sa stávajú súčasťou každej novostavby. Majú navyše protipožiarne a izolačné vlastnosti. Štandadtné dvere do paneláku by mali spĺňať minimálne II. triedu bezpečnosti.

Lacné bezpečnostné dvere vs. kvalita a prevedenie

Dvere Securido sú cenovo dostupným a zároveň spoľahlivým riešením zabezpečenia domácnosti.
Osloví vás nielen cena dverí, ktorá nezaťaží váš rozpočet, ale aj dizajn a široký výber vyhotovení.

 

zabezpečenie domácnosti