Bezpečnostné dvere predaj pre Prešovský kraj

Okres Prešov

Movyrob

Železničiarska 4
Prešov
051/77 23 527, 0905 442 709, 051/77 23 527
okna@movyrob.sk

MAX Prešov - predajňa TERNO

Vihorlatská 1/A
080 01  Prešov
0918 874 969

Okres Humenné, Michalovce, Vranov n. Topľou, Snina

LIBRABIS Ľuboslav Sirovič

Ul. 26. novembra 1
Humenné
0918 874 969
librabis@librabis.sk
www.librabis.sk

Profi Okno

Nám. slobody 19
Humenné
0908 999 573

Okres Sabinov

Ing. Jozef Pavelek Extra trade

Námestie Slobody 27
Sabinov
0905 589 516
jozef.pavelek@snv.sk

Okres Poprad

Lukáč Daniel

Kukučínova 260/4
Svit
0908 313 678
pyromont@gmail.com 

Holub Milan

Hôrka č.302
Poprad - Hôrka
0915 942 117
holubmilan@centrum.sk 

Okres Bardejov

Ing. Jozef Pavelek Extra trade

Radničné námestie 2
Bardejov
054/ 75 981 48, 0905 445 740
jozef.pavelek@snv.sk

HAS GROUP s.r.o.

Dlhý rad 30
Bardejov
0903 421 301

OKRES STARÁ ĽUBOVŇA

SPECTRA
Nová Ľubovňa 667065 11  okr. Stará Ľubovňa

OKRES KEŽMAROK

DS BYT Centrum

Generála Štefánika 1585/5
v budove Farby - laky
060 01  Kežmarok
0908 995 976
dsbytcentrum@gmail.sk