Bezpečnostná vložka Securido

Bezpečnostné vložky sú ďalším dôležitým prvkom dverí. S bezpečnostnou vložkou sa stávajú vaše dvere skutočne bezpečné. 

Bezpečnostná vložka, nazývaná aj bezpečnostný cylinder alebo vložka zámku, chráni bytové dvere pred neoprávneným vniknutím a je odolná voči násilnému vlámaniu, ako je odvŕtanie vložky, zlomenie vložky alebo otvorenie pomocou planžety.

Bezpečnostné vložky do dverí

Štandardne sa do bezpečnostných dverí Securido montuje cylindrická vložka SECURIDO, ktorá obsahuje 2 montážne kľúče a 6 ks bezpečnostných kľúčov. Bezpečnostná vložka je certifikované ako jeden bezpečnostný celok spolu s dverami v III. bezpečnostnej triede. Po montáži je nutné vložku prekódovať kľúčom, ktorý má z boku drážku. Po prekódovaní je nutné 2 ks montážnych kľúčov zlikvidovať, lebo budú nefunkčné.

Bezpečnostná vložka Securido

Bezpečnostná vložka EVVA

Samostatne certifikovaná bezpečnostná vložka v III. triede bezpečnosti. Obojstranné otváranie - funkcia BSZ. BSZ je funkcia, pri ktorej sa dá vložka otvoriť z vonkajšej strany kľúčom aj keď je z vnútornej strany zasunutý a pootočený kľúč. Bezpečnostná vložka obsahuje 5 kľúčov a bezpečnostnú kartu.

Bezpečnostná vložka EVVA