Certifikáty bezpečnostných dverí

Bezpečnostné a protipožiarne dvere Securido sú na slovenskom trhu už od roku 1996. Boli vyvinuté v spolupráci s Kriminalistickým a expertíznym ústavom a sú podložené certifikátmi. Certifkované bezpečnostné dvere spĺňajú najnáročnejšie bezpečnostné a protipožiarne kritéria.

Bezpečnostné dvere sú certifikované podľa smerníc Európskej únie, technických noriem EU, skúšobných postupov NBÚ SR, slovenských technických noriem a predpisov záväzných pre použitie  a inštaláciu. Firma SECURIDO od februára 2016 prechádzala certifikačným procesom pre ISO 9001, kedy bol dňa 6.6.2016 vykonaný certifikačný audit, kde sme plne vyhoveli. Firma SECURIDO je držiteľom certifikátu ISO 9001 od spoločnosti TUV Sud Slovakia.