Bezpečnostné dvere a ich údržba

Povrch dverí ošetrujte bežnými ošetrujúcimi prostriedkami používanými k ošetreniu nábytku. Nepoužívajte agresívne chemické čistiace prostriedky (acetón, riedidlá a podobne) Na čistenie bezpečnostnej vložky používajte výhradne grafit. Bezpečnostnú vložku nikdy nemažte!

Prípadnú výmenu vložky zverte našej firme. Pri samovoľnej výmene bezpečnostnej vložky alebo kovania, nezaručujeme, že bezpečnostné dvere budú spĺňať uvedenú bezpečnostnú triedu! K premazaniu pántov používajte silikónové mazivá. Otvor pre uzamykací bezpečnostný bod dolu v zárubni, udržiavajte bez nečistôt. Dávajte pozor, aby dvere pri otváraní nenarážali do priľahlej steny alebo dverí, aby nedošlo k poškodeniu kľučky.Kovanie bezpečnostných dverí čistite bežnými čistiacimi prostriedkami – (mydlová voda), čistiace utierky na nábytok. Nepoužívajte žiadne chemické čistiace prostriedky!Kľúče čistite iba grafitomPri čistení kukátka použite mäkkú flanelovú handričku.Nerezovú prahovú dosku čistite iba bežnými čistiacimi prostriedkami. Nepoužívajte agresívne chemické čistiace prostriedky (savo, pulirapid, riedidlo, acetón a pod). Lepidlá z lepiacich pások (sekundové lepidlá alebo lepidlá na menovkách), môžu zanechávať na dverách stopy lepu alebo môžu naleptať povrchovú úpravu.

Vaše bezpečnostné dvere boli pred montážou funkčne odskúšané a všetky mechanické časti boli premazané. V priebehu celej životnosti Vaše dvere nevyžadujú žiadnu špeciálnu údržbu.