Nové bezpečnostné dvere a zárubňa

Pri kúpe nových bezpečnostných dverí si môžete klásť otázku, či je potrebné meniť aj starú zárubňu. Predsa len s výmenou starej zárubne sa spája vyššia cena aj neporiadok. To je však úplne zanedbateľné s výhodami, ktoré výmena zárubne prináša. 

Montáž bezpečnostných dverí Securido je vždy spojená aj s výmenou zárubne. Tu je  niekoľko dôvodov:

  • Bezpečnostné dvere sa nedajú osadiť do pôvodnej zárubne, pretože by sa nemali kam vysúvať bezpečnostné body a tým by dvere nemali dostatočnú bezpečnosť. Dvere Securido majú 9 výsuvných bezpečnostných bodov. 
  • Bezpečnostné dvere sú preto bezpečnostné, lebo majú zárubňu, ktorá má otvory, do ktorých pasujú bezpečnostné body, ktoré sa vysunú pri uzamknutí.
  • Zárubňa je ukotvená do muriva, čím sa zvyšuje bezpečnosť. 
  • Nové dvere budú v novej zárubni dobre tesniť, čím sa nielen zvýši bezpečnosť, ale dosiahnu sa aj potrebné protihlukové a tepelno izolačné vlastnosti
  • Nezanedbateľnou výhodu je aj estetický vzhľad. Nechcete mať predsa nové krásne dvere v starej opotrebovanej zárubni.